Sambungan kitab Faridatul Faraid

ﻤﻌﺘﺑﺭﺓ ﻜﺘﺏ ﻋﺪﺓ  ﻤﻦ  ﺠﻤﻌﺘﻬﺎ  ﭐﻠﺘﻮﺤﻴﺪ  ﻓﻦ   ﻓﻰ  ﺭﺴﺎﻠﺔ  ﻓﻬﺫﻩ  ﺑﻌﺪ ﻭ  ﴿ ﴾  ﻤﻔﺗﺨﺭﺓ  ﺠﻮﺍﻫﺭ  ﺤﻴﺎﺿﻬﺎ  ﻤﻦ ﻮ  ﺷﻬﻴﺔ  ﻓﻮﺍﻛﻪ  ﺭﻴﺎﺿﻬﺎ  ﻤﻦ  ﺃﺧﺫﺖ Kemudian dari itu, maka ini risalah pada ‘ilmu tauhid aku himpunkan dia daripada beberapa kitab yang dii’tibarkan, aku ambil segala kebunnya akan buah-buahan yang diinginkan dan daripada beberapa lautnya akan beberapa […]

Nota 2 : Kitab Faridatul Faraid(Selawat dan Salam.

b) Selawat dan salam Dan rahmat dan sejahtera[1] atas juru bahasa[2] ketuhananNya dan yang menunjuk kepada keesaanNya[3], Penghulu[4] kita Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan segala mu’jizat yang mengalahi kerana menguatkan risalahNya dan membenarkan penunjukNya . Huraian dan Syarah [1] Selawa pada istilah adalah beberapa maksud memngikut perspektif: A. Daripada Allah SWT ialah pujian-Nya di sisi […]

Nota 1 : Kitab Faridatul Faraid

(Kita>b Fari>dah al-Fara>id Fi ‘ilm al-‘Aqa>id) ( SIRI 1 ) Pengenalan kepada kitab     Puji[1] itu bagi Allah yang menaikkan[2] pada beberapa langit[3] segala hati orang yang Mu΄minin akan beberapa matahari[4] pengenalan padahal cemerlang ia dengan cahaya tauhid[5] dan yakin.[6] Nota dan Huraian [1] Puji itu pada istilah adalah mengagungkan pemberi ni’mat kerana Dia […]