Terdapat empat unsur yang diharamkan dalam muamalat :

  1. Riba
  2. Judi
  3. Gharar
  4. Dharar

Sila lihat rakaman di bawah

4 unsur yang diharamkan dalam Muamalat

Leave a Reply

Your email address will not be published.