Perjalanan Sunan Kali Jaga mencari Sunan Bonang (Persidangan para burung)

Sabar dan Puasa Adalah Nikmat Orang Arif Billah

Janji Allah dengan Khalifahnya(Dengar dulu)

Ilmu sunan kali jaga

Siapakah khalifah

Makna surah al-fatihah mengikut pandangan para wali

Perangai orang munafiq tarekat (tafsir sufi siri kelapan)

Syurga makrifat (tafsir sufi siri kelapan)

Siapa Kafir dalam Tarekat (Kuliah Tafsir Tasawwuf Siri Keenam)

Kuliah Tafsir Tasawwuf siri kedua

Takwil Quran Daripada Wali Allah pt.1

Muka depan kitab takwilat al najmiyyah Kalau ada masa nanti kita akan bahaskan kitab ni.