Perjalanan Sunan Kali Jaga mencari Sunan Bonang (Persidangan para burung)

Martabat 7 mengikut Tarekat Tijaniyyah

Dalam mencari ridhoNya, para sufi menggunakan jalan yang bermacam-macam. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan melalui kearifan, kecintaan dan tapa . Sejarah mencatat, pada akhir abad ke-8, muncul aliran Wahdatul Wujud, suatu faham tentang segala wujud yang pada dasarnya bersumber satu. Allah Ta’ala. Allah yang menjadikan sesuatu dan Dialah a’in dari segala sesuatu. Wujud alam […]

Martabat 7 tidak sesat sebenarnya kerana…

Sabar dan Puasa Adalah Nikmat Orang Arif Billah

Janji Allah dengan Khalifahnya(Dengar dulu)

Siapakah khalifah

Perangai orang munafiq tarekat (tafsir sufi siri kelapan)

Syurga makrifat (tafsir sufi siri kelapan)

Siapa Kafir dalam Tarekat (Kuliah Tafsir Tasawwuf Siri Keenam)

Siapa yang tahu ilmu sunan kalijaga?..baca ya

SECARA etimologi “suluk” berarti mistis, atau jalan menuju kesempurnaan batin. Di samping pengertian tersebut dalam perspektif lain suluk diartikan sebagai “khalwat,” pengasingan diri dan ilmu-ilmu tentang tasawuf atau mistis. Dalam sastra Jawa suluk berarti ajaran, falsafah untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan, sedangkan dalam seni pendalangan suluk dapat diartikan sebagai nyanyian dalang untuk […]

Makrifat Syech Siti Jenar

Syekh Siti Jenar (juga dikenal dalam banyak nama lain, antara lain Sitibrit, Lemahbang, dan Lemah Abang) adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa.Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal-usulnya. Di masyarakat, terdapat banyak variasi cerita mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar. Sebahagian umat Islam menganggapnya sesat karena […]

Kaifiat mengamalkan hizib al-bahr

Hizb al-bahr ini adalah hizib yang termasyhur disamping dua hizib lagi iaitu hizib an-Nawawi dan Ratib Hadad. Ketiga-tiga ini adalah milik wali-wali Qutub. Wali Qutub ialah ketua para wali atau pusat para wali di dunia ini pada zamannya. Yang mana mereka ini adalah orang yang amat bertakwa kepada Allah secara zahir dan batin. Tujuan asal […]